online procvičování

12. října 2008 v 20:03
ONLINE PROCVIČOVÁNÍ


Recept
Hry na počítači k procvičení základních početních operací, počet prvků, porovnávání, zápis čísel, jednoduché rovnice, testy z prvouk.Zde si můžete vyskoušet vše možné .

 1. geometrické tvary, barvy, počet prvků
 2. základní početní operace 1.-3. třída
 3. matematika, prvouka 1. třída

 4. hra k určování počtu prvků - 1. třída
 5. on-line procvičování základních matematických operací (1.sloupeček)
 6. matematika on-line (základní početní operace) - 1.- 5. třída

 7. on-line hry rozdělené podle předmětů ve škole
 8. (slovensky) jednoduché příklady z matematiky
 9. počítání předmětů

 10. zápis čísel
 11. porovnávání čísel

 12. sčítání a odčítání
 13. násobení a dělení

 14. desetinná čísla

 15. zlomky

 16. geometrie

 17. jednoduché rovnice

 18. logické hry

 19. výukové programy pro matematiku 1.-5. třída (velmi kvalitní odkaz!), číselné řady, číselné pexeso, násobení na rychlost, desetinná čísla, zlomky, geometrie, logické hry
 20. Operace s čísly názorně (názorné sčítání, odčítání, násobení, dělení)
 21. on-line procvičování sčítání, odčítání, násobení, dělení. Vyberete si typ úlohy a určíte, zda chcete zadat dítěti časový limit nebo ne. Objeví se obrazovka s čísly (v rozsahu výsledků). Dítě označí kliknutím myši správný výsledek. Tyto programy učí dítě také orientaci v prostoru, rychlosti, pohotovosti.

 22. hry pro malé děti (čísla, barvy, zvířata) - anglicky
 23. Tangram on-line, skládání obrazců z geometrických tvarů na PC

 24. skládání obrázků z geometrických tvarů

 25. zařiď si svůj pokoj. Hra na bytového architekta.
 26. testy z prvouky
 27. on-line diktáty: vyjmenovaná slova, i/y, ú/ů
 28. matematika - PC hry (základní početní operace)
 29. pracovní listy a on-line hry z matematiky pro předškoláky a ml.školní věk
 30. matematika on-line (1.-5. třída)
 31. sčítání pod sebe on-line
 32. odčítání pod sebe on-line
 33. násobení on-line pod sebou
 34. PC program ke stažení pro předškoláky
 35. omalovánky on-line i k vytištění, pexeso nové
 36. lekce kreselní - zvířátka
 37. skládání puzzle obrázků
 38. internetový slabikář
 39. jednoduché prográmky pro matematiku ke stažení do PC nové
 40. stránky pro studenty z Oxford University Press - velké množství aktivit (poslechy, cvičení z gramatiky, on-line hry)
 41. on-line omalovánky ukryté
  obrazce
 42. jednoduché testy - procvičování anglické slovní zásoby
 43. on-line procvičování matematiky (2. a 3. třída), krásně zpracovano
 44. on-line procvičování češtiny (2. a 3. třída), vyjmenovaná lsova, slovní druhy, věta jednoduchá a souvětí
 45. on-line prvouka
 46. státy světa a hlavní města on-line
 47. roztřiď ovoce a zeleninu (slovensky)
 48. dej zvířátka na místa, kde žijí a obrázek oživne
 49. zahrej si s notami
 50. Dodo sbírá kokosy, které jsou násobky daného čísla
 51. porovnávání čísel - hra
 52. poskládej si melodii - on-line prográmek pro děti
 53. zapakuj melodii žabek v rybníku, on-line prográmek pro děti
 54. zahrej si s xylofónem, on-line
 55. hry pro děti - pexeso, rozdíly, puzzle
 56. puzzle on-line
 57. využití ICT - postav si sněhuláka, spoj tečky aj.
 58. obrázkové sčítání a odčítání pro 1. třídu 2, 3, 4, 5, 6,
 59. on-line počítání pro 1. třídu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21,
 60. on-line počítání pro 2. třídu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
 61. on-line počítání pro 3. třídu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
 62. on-line počítání pro 4. třídu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
 63. on-line počítání pro 5. třídu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
 64. logické úlohy 2, 3, 4,
 65. PC hry pro menší děti
 66. stavění kostek
 67. matematika - základní početní oprace
 68. počítání - počet prvků (aj)
 69. vzdělávací hry pro děti (matematika, Hv, AJ)

 70. hry, spojování bodů, tvoření domů nové

 71. Ma: zlomky nové
 72. y, skládání obrázků, kreslení na PC,.
 

úvod

12. října 2008 v 19:56
TYTO STRÁNKY JSEM VYTVOŘILA PRO:RODIČE - najdou zde praktické náměty, jak si hrát se svými dětmi, jak vyplnit volné chvíle, něco o poruchách učení, výchově dětí ajKlučina si píská

ŽÁKY
- Často se setkávám se žáky, které trápí angličtina. Na našem trhu chybí dostatek cvičebnic angličtiny pro žáky ZŠ. Na druhé straně je na internetu spousta on-line testů, jen žáci nevědí, jak se k nim dostat. Takže, milí žáčkové, rubrika Angličtina on-line je právě pro vás.

V sekci Odkazy pro žáky pak najdete možná něco zajímavého i do ostatních předmětů.UČITELE - materiály jsou zde ve dvou rovinách:

a) něco pro vlastní sebevzdělávání - užitečné odkazy na internetové magazíny pro učitele, předpisy ve školství aj.

b) něco do výuky - pár materiálů, které by se mohly hodit (pexesa, kopírovatelné materiály, matematické pohádky aj.)

uvod

26. září 2008 v 17:59
tento virtual je určen pro všechny věkové kategorie. Jen vám přeji aby jste tu byly rádi.
REGISTRACE
na můj imajl nebo do komentáře napište pár udajů
1.jméno
2.imajl/imajl mi mužeš poslat na imajl/
3skype

Kam dál

Reklama